Yêu cầu báo giá

Bạn có thể nhận được bảng giá và một đại diện SBM sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày làm việc.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn …

Ngày 13/5, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.. Thông tư này hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng.

lấy giá

Thông tư 06/2013/TT-BXD - Hướng dẫn về nội dung Thiết kế ...

Thông tư này hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng. 2. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia ...

lấy giá

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

lấy giá

thông tư số 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế ...

thong tu so 06/2013/tt-bxd,huong dan ve noi dung thiet ke do thi,10/2010/tt-bxd, thông tư số 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

lấy giá

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng ...

THÔNG TƯ. Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

lấy giá

Download Thông tư 06/2013/TT-BXD - Hướng dẫn về nội dung ...

Thông tư 06/2013/TT-BXD download miễn phí, an toàn đã được Download.com.vn kiểm nghiệm. Download Thông tư 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị mới nhất

lấy giá

Download Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị - Download ...

Download Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. Thông tư 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

lấy giá

Thiết kế đô thị - VnDoc.com

Thiết kế đô thị. Thông tư 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

lấy giá

thông tư số 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều ...

thong tu so 16/2013/tt-bxd sua doi,bo sung mot so dieu cua 06/2013/tt-bxd ngay 13/05/2013,bo truong bo xay dung,huong dan ve noi dung thiet ke do thi, thông tư số 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

lấy giá

Nội dung đồ án Thiết kế đô thị cho một tuyến phố trong đồ ...

Nội dung đồ án Thiết kế đô thị cho một tuyến phố trong đồ án thiết kế đô thị riêng được quy định tại Điều 17 Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau: 1. Nội dung thiết kế không gian kiến trúc ...

lấy giá

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD ...

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

lấy giá

Quy chuẩn trong quy hoạch & Thiết kế đô thị hiện nay | Tạp ...

Trong Thông tư "Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị – số 06/2013/TT-BXD – ngày 13/5/2013" của Bộ Xây Dựng – là một hướng dẫn khá đầy đủ và rõ ràng. Từ "yêu cầu chung về thiết kế đô thị", từ "thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chung", "thiết ...

lấy giá

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa hướng dẫn về nội dung thiết kế ...

Thông tư 16/2013/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

lấy giá

Thông tư số 16/2013/TT-BXD sửa đổi thông tư 06/2013/TT-BXD...

Thông tư số 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị Thông tư số 07/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở Nghị định số 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

lấy giá

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 hướng dẫn về ...

Loại văn bản: Thông tư Số hiệu văn bản: 06/2013/TT-BXD Tên văn bản: Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 13/05/2013 Ngày có hiệu lực: 27/6/2013 Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực. Lĩnh vực: Quy hoạch Xây dựng. Văn bản căn ...

lấy giá

Thông tư số 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị

Ký hiệu văn bản: TT-06/2013/TT-BXD . Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng . Ngày ban hành: Ngày có hiệu lực: 13/05/2013 . Thông tư số 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch (hmc)

lấy giá

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô ...

THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ. Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;. Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;. Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 ...

lấy giá

Thông tư 12/2016/TT-BXD hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng đô ...

Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù áp dụng cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tham gia hoặc liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng.

lấy giá

Thông tư 16 2013 TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Thông tư 16 2013 TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06 2013 TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị 3 141 0 Hoàng Anh Vũ Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

lấy giá

Thông tư 06/2013/TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Thông tư 06/2013/TT-BXD, Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

lấy giá